EXPOSICIÓN JOSE ENRIQUE LÓPEZ O SECTOR SECUNDARIO: A INDUSTRIA

GALLEGO

Unha das metodoloxías máis innovadoras e significativas que se están a facer dentro da aula son as exposicións maxistrais, que ligan os contidos curriculares da materia coa utilidade que teñen no mundo real.

Durante as próximas semanas, na materia de Xeografía e Historia, os alumnos de 3º de ESO recibirán na clase a visita dos seus pais, pero como relatores profesionais do sector económico no que traballan, para exemplificar a partires do seu quefacer diario, o que os seus fillos aprenderon das actividades primarias, secundarias e terciarias correspondentes ás unidades de Xeografía Económica.

Nesta ocasión José Enrique Rodríguez, foi quen de darnos, maxistralmente, unha lección de Localización e Tendencias da Actividade Industrial, explicándonos conceptos como aranceis, compoñentes, provedores ou ensamblaxe, relacionándoos coa actividade que desenrola na sua empresa automotriz: RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO.

Aforro enerxético, comunicación, industria intelixente, acceso a capital, especialización, oferta de solo, tecnoloxía, man de obra, produción de calidade… tódalas preguntas foron respondidas e as dúbidas despexadas gracias ós exemplos e experiencia de José Enrique ao que queremos agradecer toda a aprendizaxe recibida.

CASTELLANO

Una de las metodologías más innovadoras y significativas que se hacen dentro del aula son las exposiciones magistrales, que unen los contenidos de la asignatura con la utilidad que tienen en el mundo real.

Durante las próximas semanas, en la asignatura de Geografía e Historia, los alumnos de 3º de ESO recibirán en clase la visita de sus padres, pero como exponentes profesionales del sector económico en el que trabajan, para ejemplificar a través de su quehacer diario, lo que sus hijos han aprendido de las actividades primarias, secundarias y terciarias, correspondientes a las unidades de Geografía Económica.

En esta ocasión, José Enrique Rodríguez –papá de Sara-   fue capaz, magistralmente, de darnos una lección de Localización y Tendencias de la Actividad Industrial, explicándonos conceptos como aranceles, proveedores, ensamblaje o componentes, y relacionándolos con la actividad que desarrolla en su empresa automotriz: RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO.

Ahorro energético, comunicaciones, industria inteligente, acceso a capital, especialización, oferta de suelo, tecnología, producción de calidad… todas las preguntas fueron respondidas, y las dudas despejadas, gracias a los ejemplos y experiencia de José Enrique, al que queremos agradecer todo el aprendizaje recibido.

Seguiremos disfrutando de estas enriquecedoras conferencias, e informando a través de este blog de las visitas que, generosamente, iremos recibiendo.

 


 

Artículos relacionados